URK
o projekcie
Fundusze UE

 


TYTUŁ OPERACJI:

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji in vitro wysokiej jakości sadzonek śnieżycy letniej (Leucojum aestivum L.) – ważnej rośliny leczniczej oraz ozdobnej”


NAZWA PROGRAMU:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie 16 „Współpraca”


Całkowity budżet operacji: 3 525 831,95 PLN

Kwota pomocy: 3 040 777,00 PLN

Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00078.DDD.6509.00124.2022.06

Źródła finansowania operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, krajowe środki publiczne, wkład własny partnera projektu

Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.12.2024 r.


PROJEKT REALIZOWANY JEST W KONSORCJUM O NAZWIE GRUPA OPERACYJNA „LEUCOJUM”, którą tworzą:

     Uniwersytet Rolniczy w Krakowie


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

     Vitroflora


Vitroflora Karol. A. Pawlak, ul. Bukowa 3, 86-065 Łochowo


CEL OPERACJI

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji in vitro wysokiej jakości materiału nasadzeniowego śnieżycy letniej (Leucojum aestivum L.) z przeznaczeniem dla przemysłu farmaceutycznego i ogrodniczego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz działań inwestycyjnych.


OPIS OPERACJI

Śnieżyca letnia stanowi cenne źródło alkaloidów Amaryllidaceae: galantaminy i likoryny. Aktualnie galantamina stosowana jest w leczeniu choroby Alzheimera. Natomiast likoryna objęta jest badaniami klinicznymi pod kątem zwalczania nowotworów. Pierwotnym źródłem galantaminy były rośliny rosnące na stanowiskach naturalnych. Nadmierna eksploatacja roślin doprowadziła do częściowego ich wyniszczenia. Obecnie śnieżyca letnia objęta jest ochroną gatunkową. Natomiast galantaminę otrzymuje się na drodze syntezy chemicznej oraz ekstrakcji z roślin, pochodzących z plantacji. Metody te są jednak ekonomicznie nieopłacalne i mało wydajne. Śnieżyca letnia znajduje również zastosowanie jako roślina ozdobna w terenach zieleni miejskiej, ogrodach przydomowych, a także na kwiat cięty. Wydajność konwencjonalnych sposobów rozmnażania śnieżycy letniej jest niska i czasochłonna. Przy wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na śnieżycę letnią/galantaminę, koniecznym jest poszukiwanie alternatywnych metod produkcji wysokiej jakości sadzonek śnieżycy letniej.
Realizowany projekt jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie w przemyśle farmaceutycznym oraz nowoczesne trendy w produkcji ogrodniczej. Rezultatem projektu będzie zarówno innowacja procesowa, tj. technologia rozmnażania śnieżycy letniej oparta na wykorzystaniu kultur in vitro, jak i innowacja produktowa, czyli sadzonki śnieżycy letniej, charakteryzujące się dużą zawartością galantaminy i likoryny.
W ramach operacji podejmowane będą następujące działania: modernizacja laboratorium Vitroflory, skonstruowanie bioreaktora, dedykowanego do masowego rozmnażania śnieżycy letniej, optymalizacja wzrostu roślin, formowania cebul, biosyntezy galantaminy i likoryny w warunkach in vitro oraz aklimatyzacja mikrosadzonek do warunków ex vitro.


Śnieżnica letnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki UR